FAQ

Mога ли да регистрирам фирма в Германия, ако нямам немско гражданство?

Отговор: Да. Като гражданин на Република България имате право да регистрирате фирма в Германия.

 

Каква е сумата, която трябва да заплатя за регистрацията на фирма?

Отговор: В зависимост от вида фирма, таксата е различна.

 

Необходимо ли е лично присъствие при регистрацията?

Отговор: Всички документи могат да бъдат подписани с пълномощно, с изключение на откриване на банкова сметка. Само там е задължително личното Ви присъствие.

 

Не говоря немски. Необходимо ли е да се обърна към преводач?

Отговор: Не е нужно. Ние правим всички необходими преводи и кореспонденция на немски вместо Вас.

 

Мога ли да закупя недвижим имот в Германия?

Отговор: Да. Като български гражданин можете да закупите имот в Германия. Ние може да Ви съдействаме.

 

Трябва ли задължително фирмата ми да има адрес в Германия?

Отговор: Да. Едно от условията за регистрация на фирма в Германия е адрес, който може да бъде помещение или виртуален офис.

 

Необходимо ли е да открия банкова сметка на фирмата в немска банка?

Отговор: Да. За откриване на банкова сметка на фирма е необходимо личното Ви присъствие.

 

Мога ли да регистрирам клон или филиал в Германия на вече съществуваща българска фирма?

Отговор: Български дружества могат да учредят в Германия клон или филиал.

 

Изисква ли се минимален капитал за регистрацията на фирма?

Отговор: В зависимост на вида на фирмата, сумата е различна.