Ние можем да Ви представляваме пред нотариус и да изготвим документите, без да е необходимо Вашето присъствие.