Административни услуги

  • Поддръжка на писмения поток / кореспонденция: Вие ни изпращате напр. Вашия езиков или писмен файл – всичко останало поемаме ние

  • Изготвяне и изпращане на серийни писма (по мейл или поща)

  • Изготвяне на презентации (Power Point)